تاريخ : یکشنبه 1391/07/30 | 3:57 PM | نویسنده : نوید خوئی

دوست دارممن توی زندگیتم ولی نقشی ندارم اصلا
تو نشنیده گرفتی هرچی شنیدی از من
بودو نبودم انگار دیگه فرقی برات نداره
این همه بیخیالی داره حرصم و در میاره
تکلیف عشقمون رو بهم بگو که بدونم
باشم ، نباشم ، بمونم یا نمونم
میترسم که فهمم هیچ عشقی بهم نداری
یا این که کنج قلبت هیچ جایی واسم نذاری
آخه دوست دارم منه بیچاره
مگه دلم تو دنیا جز تو کسی رو داره
دوست دارم منه بیچاره
مگه دلم تو دنیا جز تو کسی رو داره

کجای زندگیتم یه رهگزر تو خوابت
یه موجود اضافی توی اکثر خاطراتت
میبینی دارم میمیرم و هیچ کاری باهام  نداری
تو با غرور بیجات داری حرصم و در میاری
من توی زندگیتم ولی دوست دارم منه بیچاره
 مگه دلم تو دنیا جز تو کسی رو دارهیخبندان

پیچک