ترانه: دو راهی


داری بی همسفر میری , مسیر اشتباهتو
غبار بی کسی پوشوند , تموم رد پاهاتو

بیا برگردیم اون روزا , ما که همدیگرو داریم
کی گفته آخره خطیم , کی گفته آخره کاریم

تو دستاتو تکون میدی , همینجا آخره راهه
داریم از هم جدا میشیم , داریم میریم تو بیراهه
میترسیدم از امروزی که , تو قلبه کسی جا شی
دارم فرداتو میبینم , محاله با کسی باشیداری از اول جاده , دو راهی رو نشون میدی
از این لحظه جدا میشیم , تو دستاتو تکون میدی

حالا من موندمو سایم , که از تنهایی بغ کرده
منو این نقطه پایان , که دنیامو قرق کرده

تو دستاتو تکون میدی , همینجا آخره راهه
داریم از هم جدا میشیم , داریم میریم تو بیراهه
میترسیدم از امروزی که , تو قلبه کسی جا شی
دارم فرداتو میبینم , محاله با کسی باشیتو دستاتو تکون میدی , همینجا آخره راهه
داریم از هم جدا میشیم , داریم میریم تو بیراهه
تو دستاتو تکون میدی , همینجا آخر راههههه